dr nogay nasıl tedavi uyguluyor

Hastalık ve İyileşmeye Bakışım

Genetik hastalıklar hariç, hemen hemen bütün hastalıkların sebebi aynıdır. Aslında, ilginç olan, bütün hastalıklardan iyileşme yolunun da “hemen hemen aynı” olmasıdır.
Gerçekten “hasta olmak” ya da “iyi olmak” “tercihi” bizimdir. Belki de “insan-ı kamil ol”ma “farkındalığı” budur. Çünkü, insan eşsizdir ve “mükemmel” bir bağışıklık (immün) sistemi vardır. Bu mükemmel “insan”, kendisini tahrip ederek “hasta ol” duğunda, “şifa yol”u da gösterilmiştir. Ancak hastalık sebeplerini bilmeyenler için immün sistemin cevabı, “homeostasis-dengeyi-uyumu” savunması hastalık olarak görünür ve “gerçek hastalık” gözardı edilmiş olur”.

Hastalık ve “iyi olmak” nedir?

İnsanın, çözülmemiş (çözmediği) problemlerinin bir göstergesi, yansımasıdır hastalık.. İyi “ol”mak ya da “İyileşme” de, aslında hastalığın, metafizik bir yönünün olduğunu “kabul” ile mümkündür. Belirtiler dediğimiz semptomların, ruhsal çatışma ve karmaşanın, yani duygu ve düşüncelerimizin, kabul, değer ve yargılarımızın “bedensel ve metaforik ifadesi” olduğunu “algıladığımız” zaman “hastalığın felsefesini” anlayabiliriz.

Hastalık hakkındaki bu farkındalık ile ancak “kendi sağlığımızın kontrolünü elimize alabiliriz”. Amacım, size bu “farkındalığı” oluşturacak yeni ve çok farklı bir bakış açısı kazandırmaktır.

Varoluşun nedenlerini “kendi içimizde-nefsimizde” aradığımız gibi, hastalıklarımızın da sebeplerini de “kendimizde-nefsimizde-özümüzde” arayıp bulduğumuzda “kendini bilen insan” olma süreci nde yol almış oluruz. Yani “hastalıklar” aslında birçok “felsefi ve ezoterik” bilginin “ipuçlarını” verir bize..

Hastalık, aslında bedendeki “uyum”un bozulmasıdır. Yani, o zamana kadar “bir şekilde dengede” olan “düzenin” bozulmasıdır. Bu uyumun bozulması, önce “bilgi” boyutunda hissedilir, bilinir (biliniyordur)..Sonra, belki yıllar sonra bedende kendisini gösterir. Bedenimiz, bilinç ve bilinçde oluşan tüm fonksiyon ve değişimlerin gerçekleştiği, yansıdığı alandır. Kişi, eğer “bilinç” düzeyinde ya da “duygu-düşünce” boyutunda bir dengesizlik, çatışma, uyumsuzluk yaşarsa, bu, bir hastalık belirtisi olarak görünür.Bu sebeple “bedenin hasta” olduğunu söylemek doğru değildir; sadece “insan hasta” olabilir ve bunun bulguları-belirtileri “bedende” açığa çıkar..Eğer gittiğiniz bir tiyatroda seyrettiğiniz sahne trajik ise, trajedik olan sahne dekoru değil, oyunun kendisidir.Bedenimiz bilinç olmadan yaşayamayacağı gibi, “bilinç olmadan hasta” da olmaz.
Hastalıklar, “mükemmel dengenin yeniden oluşturulması;yeniden uyum sağlanması-kendini bilmek için çok iyi bir fırsattır. Hastalıklar aslında “ruhumuzda duyduğumuz eksikliklerin” beden tarafından telafi edilmesidir. Hastalıklar, “ben”in engellerinden, sınırlandırmalarından kurtulmak için “eşsiz” bir “fırsattır.

Dr Nogay ile ilk randevu:

Amacım, kadim doğu tıbbı bilgeliği ve batı tıbbı vizyonuyla “en iyi halinize” ulaşmanız ve “yaşam boyu korumanız” için rehberlik yapmaktır.

Bu yaklaşımın, son 6 yıldır özellikle tüp bebek sürecinde veya infertilite sorunları ile bana gelen kadınları/ anne adaylarını ve çiftleri tedavi ederken ne kadar etkili olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Kaldı ki halen bana danışan 10 kişiden 7’si, infertilite tedavisi görmektedir.

Bu amaç doğrultusunda önce sizinle, 40 dakikadan az olmayan bir görüşme, sohbet, muayene ve değerlendirme yapıyoruz.

Önce sizi; sıkıntılarınızı, ne hissettiğinizi; neler yaptığınızı, sağlığınızla ilgili geçmişinizi (varsa ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, ağır metal toksisitesi açısından dişleriniz, beslenme alışkanlıklarınız; glutene duyarlılığınız,inek sütü kazeinine duyarlılığınız, kullandığınız ilaçlar, vitaminler, hormonlar vb) hikayenizi, benden neler beklediğinizi dinleyerek değerlendiriyorum.

Sizi dinledikten sonra, eğer yanınızda getirmiş olsanız da tetkik ve laboratuvar sonuçlarınızı değerlendirmeyi en sona bırakarak “Çin nabzı” dediğimiz bir “metod” ile nabzınızı muayene ediyorum. 2-3 dakika süren bu muayene, akupunktur meridyenleri, enerji kanalları üzerinden, duygu durumunuz, fonksiyonlarınız, organlarınızın dengesi hakkında bir bilgi veriyor.

Sonra, “Radyestezi ve Kinezyoloji” ile ve “akupunktur noktalarının nörotransmitterleriniz ve hormonlarınızla ilişkisi üzerinden” daha detaylı, 5-7 dakika süren bir “teşhis/Dr Nogay metodu” uyguluyorum. Bu değerlendirme bana, içinde bulunduğunuz zihinsel, psikolojik, nörolojik (sinir sistemi), fiziksel ve ruhsal durumunuz hakkında “önemli bilgi” veriyor.

Bu muayene ve değerlendirme sonrası, size şahsi kanaatimi; ne algıladığımı, ne düşündüğümü ve nasıl bir tedavi önerdiğimi (Detoks ve Fitoterapiye ek olarak, Akupunktur ve benzeri Mikrosistem teknikler, Nöral terapi, Refleksoterapi, Su Jok, NLP, Hipnoz/Telkin, Metafizik Biyoeneji)  tedavi sonucu kendi beklentilerimi, nedenleri ile detaylı bir şekilde açıklıyorum.

 

Nasıl bir tedavi uyguluyorum?

Sizin onayınızı aldıktan sonra, ilk seansta da, size en uygun tedavi yaklaşımı ile adım atıyoruz.

İlk seansta, “Göbek bağını koparmak” dediğimiz, bir tekniği de hemen hemen daima uyguluyorum. Çünkü, göbek bağını koparmak, anne-babalarımızın, geçmişimizin, yaşadıklarımızın, sosyokültürel çevremizin ve bilinçaltımızın (problemimiz, hastalığımız ile ilgili bilgi, öğrendiklerimiz; bize söylenilen, modern tıbbın sınırlarıyla sınırlandırılan vb.) olumsuz, sınırlandırıcı, tıkayıcı, engelleyici etkilerinden özgürleşmektir.

Göbek bağına dokunmak (koparmak) değişmek, büyümek, kişisel gelişimimiz için son derece önemlidir. Göbek bağını koparmak, genetik olarak “yaşam süremizi ve kalitesini gösteren” anne baba enerjisinin, olması gerektiği gibi canlanması ve erişkin olmak için sihirli bir dokunuştur. Kadın ya da erkek bazen kendimiz olduğumuzda, “bağlarımızdan, bağımlılıklarımızdan, kopup özgürleştiğimizde, çevremizdekileri kendimizden uzaklaştıracağımızı düşünebiliriz.

Ancak özellikle kadın, ruhunun doğal kadınsı ve dişi özelliklerini ortaya çıkarmak, değişmek, büyümek, olgunlaşmak için bu gerilime ve sonrasında “kopuşa” ihtiyaç duyabilir.

 

İlk Seanstan sonra Akupunktur/Hipnoz tedavileri nasıl devam ediyor?

İlk seanstan sonra, ikinci ve üçüncü seansları, genellikle 3-4 gün ara ile yapıyorum. Üçüncü seanstan sonra ise tedavi, haftalık periodlarla devam ediyor. Aslında sizin , vücudunuzun “kendini iyileştirme gücünü” sizi uyandırarak, harekete geçirerek iyileşmenize vesile oluyorum.

Tedavinin 6. haftasından itibaren (Tedavinin 40’ının çıkması önemli!) etkimizin oturduğunu, kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. 6. haftadan sonra ise, sizin içinde bulunduğunuz durum, rahatsızlık ve şartlara bağlı olarak tekrar bir değerlendirme yapıyoruz. Bu aşamada tedaviyi sonlandırmak veya 15 günde bir devam etmek gibi alternatif yaklaşımları değerlendirip karar veriyoruz.

 

Bitkilerle Tedavi /Fitoterapi’nin önemi ve etkinliği nedir?

Gerek Geleneksel Çin Tıbbı (Traditional Chineese Medicine) gerek kadim tıb yani Tibet Tıbbı, Şamanist Türk Tedavi yaklaşımları, Tıbbı Nebevi metodu,  İbni Sina (Avicena), Er-Razi’nin ve Anadolu Şifacılığı temelinde hep “bitkiler”vardır. Bu açıdan, sizin genetik özellikleriniz, içinde bulunduğunuz sağlık şartları ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda, “radyestezi” metodu ile bitkisel tedavinizi düzenliyorum.

Geleneksel Çin tıbbı yaklaşımı ile kadınlardaki “hormonal dengeleme” için 2 ya da 3 adet döneminin geçirilmesi, akupunkturla beraber “herbal medicine” uygulaması önerilmektedir. Ben de bu öneriyi destekleyen 3000 yıllık bir tecrübe ile terapilerimi düzenliyorum.

Sadece akupunkur/hipnoz vb tekniklerle sonuç alamadığımız rahatsızlıklarda, “kişiye özel bitkisel tedavi” yaklaşımı ile çok iyi sonuçlar alabildiğimizi söyleyebilirim.

 

Modern Tıp ve Doğu tıbbı beraberliği ile takım çalışması önemli !

Bu teşhis ve tedavi aşamalarında, başta kadın hastalıkları ve doğum olmak üzere farklı uzmanlıklardaki (üroloji, oetopedi, onkoloji vb) arkadaşlarımızla yıllardır birlikte ve uyumlu çalışmalarımız, etki ve başarımızı artırmaktadır.

Sonuç olarak, size özel tedavilerle fiziksel, zihinsel ve ruhsal dengenize kavuşurken, “kendi değerinizi, güzelliklerinizi,eşsizliğinizi” farkedeceksiniz. Yaşam enerjinizi, “Çi”nizi artırırken en iyi halinize doğru yolculuğunuzda, nefes almanızdan yeme içmenize, uykunuza; özel hayatınızdan sosyal ve çevresel faktörlerinize; esas olarak “yaşam tarzınıza” yönelik naif dokunuşlarımız “ol”acak.

Sağlıklı beslendiğinizi, kendinize iyi baktığınızı, yeterli egzersizler yaptığınızı düşünmenize rağmen’ “kilo veremiyor ya da sağlıklı, enerjik hissetmiyorsanız, stresli , kaygılı, huzursuzsanız; veya geceleri rahat uyuyamıyor, sabahları zor kalkıyor, barsaklarınız halen düzenli çalışmıyorsa gelin size rehberlik edelim. Kendinizi ve hayatınızı nasıl iyileştireceğinizi, daha mutlu, huzurlu ve tatminkar “ol”mayı konuşalım. Gerekirse “genetik yapınıza göre beslenmenizi-nutrigenetik” yeniden düzenleyerek yaşam enerjinizi artıralım ve hayatınızı güzelleştirelim.